Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Lista adresów email naszych placówek, dostępna jest pod adresem:

https://bslubraniec.pl/kontakt/

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych Pracowników, przygotowaliśmy możliwość składania następujących wniosków drogą elektroniczną:

– Wniosek o dostęp do bankowości internetowej
– Wniosek o wydanie kart płatniczych
– Wniosek o zmianę usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

Składając wnioski drogą elektroniczną zyskują Państwo możliwość szybkiego i wygodnego złożenia wniosku, bez konieczności wychodzenia z domu, aby to zrobić wystarczy spełnić następujące kroki:

1. Należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek.

Klient Indywidualny:

Klient Instytucjonalny:

2. Wypełniony wniosek wysłać drogą elektroniczną do Placówki, w której posiadają Państwo rachunek.
3. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie kontakt telefoniczny pracownika placówki.