Bank Spółdzielczy w LubrańcuLista adresów email naszych placówek oraz numery telefonów kontaktowych, dostępne są pod adresem:
https://bslubraniec.pl/kontakt/


W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem pandemii koronawirusa COVID-19,

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu wprowadza specjalną procedurę dla kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Banku.

Bank umożliwia Klientom indywidualnym i instytucjonalnym zawieszenie spłat kapitału kredytu na okres: do 3 miesięcy (klient indywidualny) lub do 6 miesięcy (klient instytucjonalny).

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kapitału kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie podpisany, pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy kredytowej.

Wniosek może zostać złożony przez Klienta:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniony wniosek (skan, zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy Oddziału Banku w którym zawarto umowę kredytową lub
  2. wysłanie wypełnionego i podpisanego wniosku pocztą.

 (pod warunkiem identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości w związku z brakiem jego fizycznej obecności).

Wnioski do pobrania:

Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Szczegółowych informacji na temat możliwości zawieszenia spłaty kapitału kredytu możecie Państwo uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30 telefonując pod numer telefonu odpowiedniego oddziału.