Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Lokata – jest to umowa między Bankiem a Klientem, dotyczy lokowania środków pieniężnych, zawierana jest na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich, po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.