Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną Kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.
Rodzaje kredytów oferowanych przez Bank:
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt okazjonalny,
  • kredyt odnawialny w ROR,
  • kredyt odnawialny dopuszczalne saldo debetowe w ROR,
  • kredyt na remont,
  • kredyt na bydownictwo,
  • kredyt na kolektory słoneczne.

Do pobrania: