Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Klienci Indywidualni  |  Rachunki  | Lokaty   |  Kredyty  

"Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron"


Promocja kart płatniczych dla klientów indywidualnych Visa Electron i Visa payWave trwa od dnia 15 września do 30 listopada 2014 roku. 

Ekskluzywny upominek - skórzany portfel 

Warunki uczestnictwa w Promocji:

  • Zawarcie umowy o Kartę Visa Electron lub Visa Electron payWave w okresie trwania Promocji 
  • Dokonanie płatności bezgotówkowej na kwotę minimum 50 zł najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 r. 
  • Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz.