Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Konto za złotówkę


,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,

Do konta w pakiecie wydawana jest karta debetowa Mastercard

Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych

Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie

Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych).