Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

   Rolnicy  | Lokaty   |  Kredyty  |  Karty   

RACHUNKI

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń zgodnych z działalnością.
Korzyści:

  • Bezpieczeństwo zgromadzonych środków na rachunku,
  • Zarządzanie środkami poprzez nowoczesny system bankowości elektronicznej,
  • Realizacja zleceń jednorazowych lub cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (np. za energię, telefon),
  • Możliwość korzystania z telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
  • Możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
  • Możliwość lokowania nadwyżek w formie lokat,
  • Możliwość korzystania z kart,
  • Możliwość płatności zagranicznych.