Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Rolnicy  | Rachunki   |  Lokaty  |  Karty

KREDYTY

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
  
Korzyści:
 • Niskie oprocentowanie,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty,
 • Dogodny okres kredytowania,
 • Indywidualne ustalanie wysokości kredytu.

Przeznaczenie:

 • Zakup nawozów, środków ochrony roślin, pasz,
 • Zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
 • Zakup paliwa na cele rolnicze.
     Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.
 

Kredyt w rachunku bieżącym

Korzyści:

 • Środki przeznaczone na dowolny cel,
 • Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty,
 • Po okresie 36 miesięcy istnieje możliwość automatycznego odnowienia kredytu,
 • Korzystne oprocentowanie.

Przeznaczenie:

 • Finansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.


Kredyt inwestycyjny

Korzyści:
 • Dogodna forma spłaty,
 • Korzystny okres kredytowania,
 • Możliwość kredytowania nawet do 80% wartości brutto inwestycji,
 • Prowizja ustalana jest indywidualnie dla każdego kredytobiorcy.

Przeznaczenie:

 • Zakup i budowa silosów,
 • Założenie plantacji wieloletnich,
 • Zakup maszyn i urządzeń rolniczych,
 • Zakup ciągników,
 • Zakup kombajnów,
 • Zakup samochodów ciężarowych, dostawczych dla produkcji rolniczej,
 • Płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę,
 • Budowy, rozbudowy, remonty, modernizacja, adaptacja budynków gospodarczych,
 • Zakup suszarni,
 • Zakup i montaż deszczowni,
 • Utwardzenie placów,
 • Zakup bydła, zakup trzody chlewnej,
 • Inne cele inwestycyjne nie określone powyżej za wyjątkiem nieruchomości rolnych i gruntów rolnych.
     Oprocentowanie:
 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.


Kredyt inwestycyjny dla ubiegających się o pomoc finansową w ramach PROW na lata 2014-2020 Unijny SGB
Korzyści:
 • Korzystne oprocentowanie,
 • Indywidualne ustalanie zasad spłaty kredytu,
 • Szeroki wachlarz zabezpieczeń,
 • Przejrzyste zasady kredytowania.

Przeznaczenie:

 • Finansowanie inwestycji.

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.Kredyty preferencyjne z dopłatą z ARiMR
Korzyści:
 • Korzystne oprocentowanie,
 • Długoterminowy okres kredytowania,
 • Dogodne formy zabezpieczenia,
 • Możliwość 2 letniej karencji w spłacie kapitału.

Przeznaczenie:

 • nMR - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40-go roku życia;
 • nIP – kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działkach specjalnej produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych i przetwórstwie wolno spożywczym i usługach dla rolnictwa;
 • nNT – kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu;
 • nKL – kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej, w których powstała szkoda.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu oraz zgodnie z umową współpracy z ARiMR.


Kredyt obrotowy

Korzyści:

 • Środki przeznaczone na cele gospodarcze,
 • Dogodny okres kredytowania,
 • Korzystne oprocenowanie,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty bez pobrania prowizji rekompensacyjnej.

Przeznaczenie:

 • Finansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.


Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości rolnych i gruntów rolnych

Korzyści:

 • Maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • Minimalny udział środków własnych 20%,
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu,
 • Szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń,
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Atrakcyjne oprocentowanie.

Przeznaczenie:

Kredyt inwestycyjny może być udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

 • Zakup nieruchomości rolnych zabudowanych
 • Zakup gruntów rolnych.

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.