Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Rolnicy  | Rachunki   |  Lokaty  |  Kredyty

KARTY

Karta jest elektronicznym instrumentem płatniczym, przy którego użyciu posiadacz karty/użytkownik karty może dysponować rachunkiem samodzielnie lub poprzez pełnomocnika. Dysponowanie rachunkiem może odbywać się przy użyciu karty w kraju, a także za granicą.

Karty debetowe zbliżeniowe : Visa Business Electron payWave

Korzyści:

  • Nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe,
  • Płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS ,
  • Płatności przez Internet (bilety lotnicze, książki, płyty, itd.),
  • Wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność,
  • Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą.