Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Firmy i Instytucje  | Lokaty   |  Kredyty  |  Karty 

RACHUNKI

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu prowadzi rachunki dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek i zakładów budżetowych. Rachunki te służą do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń pieniężnych. Rachunki prowadzone są w złotych.

W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

 • Rachunek bieżący,
 • Rachunek pomocniczy.

Korzyści:

 • Bezpieczeństwo zgromadzonych środków na rachunku,
 • Zarządzanie środkami poprzez nowoczesny system bankowości elektronicznej,
 • Realizacja zleceń jednorazowych lub cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (np.za energię, telefon),
 • Możliwość płatności zagranicznych,
 • Możliwość korzystania z wrzutni nocnej,
 • Możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych w formie lokat,
 • Możliwość korzystania z kart,
 • Możliwość korzystania z telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku.