Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Firmy i Instytucje  | Rachunki   |  Lokaty  |  Karty  

KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu oferuje następujące produkty kredytowe.
Kredyt w rachunku bieżącym
Korzyści:
 • Środki przeznaczone na dowolny cel,
 • Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty,
 • Po okresie 36 miesięcy istnieje możliwość automatycznego odnowienia kredytu,
 • Korzystne oprocentowanie.

Przeznaczenie:

 • Finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.
 
Kredyt inwestycyjny

Korzyści:

 • Dogodna forma spłaty,
 • Korzystny okres kredytowania max 10 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Możliwość kredytowania nawet do 80% wartości brutto inwestycji,
 • Prowizja ustalana jest indywidualnie dla każdego kredytobiorcy,
 • Niskie oprocentowanie.

Przeznaczenie:

 • Zakup gruntu i terenu,
 • Zakup budynków i budowli,
 • Budowa budynków,
 • Rozbudowa, modernizacja obiektów i budowli,
 • Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu,
 • Zakup wyposażenia,
 • Zakup innych środków trwałych. 

Oprocentowanie:

 • Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynikającej z tabeli „Oprocentowania kredytów” w BS w Lubrańcu.

Prowizje i opłaty:

 • Zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat” obowiązującą w BS w Lubrańcu.


 Kredyt inwestycyjny dla ubiegających się o pomoc finansową w ramach środków unijnych