Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Firmy i Instytucje  | Rachunki   |  Lokaty  |  Kredyty  

KARTY

Karta jest elektronicznym instrumentem płatniczym, przy którego użyciu posiadacz karty/użytkownik karty może dysponować rachunkiem samodzielnie lub poprzez pełnomocnika. Dysponowanie rachunkiem może odbywać się przy użyciu karty w kraju, a także za granicą w formie operacji gotówkowych lub bezgotówkowych.
Dla klientów instytucjonalnych :
Visa Business Electron payWave.
Korzyści:
  • Nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe;
  • Płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS,
  • Płatnościprzez Internet  (bilety lotnicze, książki, płyty, itd.).
  • Wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność,
  • Wypłata gotówki w bankomatach.