Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

LOKATA Z NAGRODAMI "Podwójnie się opłaca"



Zakładając lokatę poza korzyścią w postaci odsetek, można wygrać wiele cennych nagród rzeczowych, między innymi:

  • samochód Volkswagen Nowa Jetta o wartości 77 400,00 zł,
  • telewizor Samsung,
  • tablet DELL,
  • komplet garnków emaliowanych Olkusz,
  • kosz piknikowy z nakryciem dla dwóch osób.


Warunki promocji lokat z nagrodami:

  • Założenie lokaty 6-cio miesięcznej lub 3-miesięcznej w okresie od 22 kwietnia do 26 czerwca 2015 roku.
  • Minimalna kwota lokaty 500,00 zł (pięćset złotych).
  • W przypadku lokaty 6-cio miesięcznej każde dwa losowania to dwa udziały w losowaniu, w przypadku lokaty 3-miesięcznej każde pełne 500,00 zł to jeden udział w losowaniu.
  • Lokata nie może zostać zlikwidowana przed upływem terminu.
  • W loterii biorą udział lokaty założone przez pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Losowanie nagród 25 stycznia 2016 roku