Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Informacja

Szanowni klienci!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wydłużony został czas pracy stanowisk obsługi
w Centrali Banku w Lubrańcu przy ulicy Ogrodowej 7, placówka dostępna jest dla Klientów
w godzinach od 7:15 do 17:30, pozostałe oddziały w godzinach od 7:00 do 14:30.

Nadmieniamy ponadto, że dyspozycje złożone do godziny 14:30, realizowane będą jak dotychczas w dniu operacyjnym, natomiast złożone po wyżej wskazanej godzinie, realizowane będą w kolejnym dniu operacyjnym.