Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

MISJA I WIZJA

  Misja

Misją Banku jest umocnienie pozycji na rynku usług finansowych poprzez dostarczanie nowoczesnych, bezpiecznych oraz kompleksowych produktów w przyjaznej ofercie, spełniającej oczekiwania klientów.

  Wizja

Wizją Banku jest bycie liderem w sektorze usług finansowych na rynku lokalnym, zachowującym wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.