Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ


Stanisław Komar


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Nowakowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Włodzimierz Kręcicki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogusław Łuczak

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Masłowski

Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Pałgan

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Okoniewski

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Sołtysiński

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Nowakowski

Członek Rady Nadzorczej

Marzena Polnisiak

Członek Rady Nadzorczej

Mirosława Zielińska

Członek Rady Nadzorczej