Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

KOMUNIKAT KNF


Komunikat ze 177. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 marca 2013 r.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pani Jolanty Nowakowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu