Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

INFORMACJE

Pliki do pobrania:
Polityka Ładu KorporacyjnegoOcena Polityki Ładu Korporacyjnego


Raport z oceny Polityki wynagradzania za rok 2019


Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu


Schemat Stuktury Organizacyjnej Bank Spółdzielczego w Lubrańcu


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubrańcu


Polityka ujawnień Banku Spółdzielczego w Lubrańcu


Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019


Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2018


Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2017