Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Reklamacje

Pliki do pobrania:
Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji


Formularz reklamacji klienci indywidualni


Formularz reklamacji klienci instytucjonalni


Formularz reklamacji karta klienta detalicznego


Formularz reklamacji karty klient instytucjonalny


                 

Formularz reklamacyji ubezpieczeniowej


Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji