Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Zmiana platformy Bankowości Elektronicznej

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w celu  udostępnienia nowych usług Kanałów Elektronicznych dla klientów naszego Banku, bankowość elektroniczna, przeniesiona zostanie na nową platformę. W związku z tym  w dniach 10 maja 2019 godz. 13:30 - 13 maja 2019 roku godz. 9:00 nastąpi:

-    wdrożenie nowego systemu bankowego oraz migracja (przeniesienie) danych do tego systemu,

-     wdrożenie nowych rozwiązań bankowości elektronicznej,

Udostępnienie nowych rozwiązań bankowości elektronicznej  nastąpi po zakończeniu migracji do nowego systemu bankowego, tj. od dnia 13 maja 2019 roku około godziny 9:00. Będzie to skutkować zmianami, które przedstawiamy poniżej.

W związku z powyższym w czasie migracji dostęp do witryny bankowości elektronicznej będzie niemożliwy.

Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na stronie internetowej.

 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Nowa bankowość niesie ze sobą szereg korzyści począwszy od możliwości zlecania przelewów walutowych, zleceń natychmiastowych (ExpressElixir), SORBNET (przelewów wysokokwotowych), jak też możliwości sprawnej obsługi i zarządzania kartami płatniczymi wydanymi do konta.

Logowanie do nowego systemu odbywać się będzie za pośrednictwem stron internetowych odpowiednio:

dla Kilentów Indywidualnych

https://bslubraniec.pl      w dotychczasowy sposób, po wybraniu opcji Klienci indywidualni,

lub

https://sgb24.pl              bezpośrednio po wpisaniu linku w pasku adresów.


dla klientów KOrporacyjnych

Logowanie do nowego systemu odbywać się będzie za pośrednictwem stron internetowych:

https://bslubraniec.pl                  w dotychczasowy sposób, po wybraniu opcji Klienci Korporacyjni,

lub

https://ceb.sgb.pl                    bezpośrednio po wpisaniu linku w pasku adresów.

Posiadane przez Państwa  środki dostępu do logowania w usłudze:

-         identyfikator (ID) oraz hasło stałe, pozostają bez zmian,

do autoryzacji:

-         kody SMS - wysyłane będą z nowego numeru telefonu: 661 001 212,Posiadane przez Państwa  środki dostępu do logowania w usłudze:

-         identyfikator (ID) oraz hasło stałe                   

do autoryzacji:

-         karty mikroprocesorowe

pozostają bez zmian.


W związku z dostosowaniem usług bankowych do wymogów dyrektywy PSD2 (Dyrektywa PSD2 wprowadzona przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2015/2366 oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/389), wchodzącej w życie z dniem 13 września 2019 roku. W związku z powyższym w miejsce dotychczasowych środków autoryzacji (TOKEN RSA), wprowadzony zostanie TOKEN SGB - aplikacja mobilna wykorzystująca certyfikaty niekwalifikowane, spełniająca jednocześnie wszelkie obowiązki jakie nakłada na banki dyrektywa PSD2. Rozwiązanie to dedykowane jest dla klientów indywidualnych oraz małych i większych przedsiębiorstw. Zaprojektowany schemat działania aplikacji czyni je bezpiecznym i wygodnym środkiem dostępu w Usługach Bankowości Elektronicznej, wykorzystującym powiadomienia autoryzujące push z krótkim tytułem zleconej operacji. Aplikacja Tokena SGB przeznaczona jest dla urządzeń opartych na systemach Android oraz iOS, dostępna do pobrania w Sklepach Play oraz App Store.

 

Szczegóły funkcjonalności systemu Bankowości Elektronicznej opisane są w „Przewodniku dla Klienta”, który opublikowany został na stronie internetowej Banku https://bslubraniec.pl - prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed uruchomieniem nowego serwisu bankowości internetowej.

  Przewodnik dla Użytkownika

Informujemy ponadto, że po migracji danych nie będzie możliwości logowania do dotychczasowego systemu z wykorzystaniem dotychczasowych środków dostępu pod adresem https://cbp.cui.pl i https://ebank3.cui.pl/lubraniec_k.

Wprowadzenie ujednoliconej oferty bankowości elektronicznej i produktowej wiąże się z wprowadzeniem nowego systemu bankowego i bankowości elektronicznej, w związku z tym uprzejmie informujemy, że w trakcie wdrażania zmian mogą wystąpić okresowe problemy z logowaniem do systemów bankowości elektronicznej. Pragniemy Państwa zapewnić,
iż dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia nie wystąpiły, a jeżeli zaistnieją, aby były dla Państwa jak najmniej uciążliwe.

W przypadku problemów i wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00 pod numerami:

-         800 888 888 oraz (+48) 61 647 28 46 – w zakresie funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej,

    -         800 888 888 oraz – w zakresie oferty banku.

 

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzenie nowego rozwiązania bankowości elektronicznej było przeprowadzone sprawnie, jednocześnie mając nadzieję, że nowa oferta bankowości elektronicznej spotka się z Państwa uznaniem.