Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

KONTAKT Z BANKIEM

Oddział w Boniewie 

87-851 Boniewo

ul. Szkolna 7

tel.  +48 54 284 01 27

fax. +48 54 284 01 27

infolinia: +48 54 286 30 84

www:   https://bslubraniec.pl

e-mail: o.boniewo@bslubraniec.pl

pnoniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
7.30-15.00
8:00-15:30
7:30-15:00
7:30-15:00 
7:30-15:00

bankomat czynny: 24h