Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Zmiana platformy Bankowości Elektronicznej

Szanowni Państwo,


wychodząc naprzeciw oczekiwanim klientów, miło nam poinformować, że udostępniliśmy Państwu nową usługę Kanałów Elektronicznych.

 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Nowa bankowość niesie ze sobą szereg korzyści począwszy od możliwości zlecania przelewów walutowych, zleceń natychmiastowych (ExpressElixir), SORBNET (przelewów wysokokwotowych), jak też możliwości sprawnej obsługi i zarządzania kartami płatniczymi wydanymi do konta.

Logowania do nowego systemu wykonać mażna za pośrednictwem stron internetowych odpowiednio:

https://bslubraniec.pl        i wybraniu opcji Logowanie do Bankowości Internetowej

lub

https://sgb24.pl              
W związku z dostosowaniem usług bankowych do wymogów dyrektywy PSD2 (Dyrektywa PSD2 wprowadzona przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2015/2366 oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/389), która weszła w życie w dniu 13 września 2019 roku w miejsce dotychczasowych środków autoryzacji (TOKEN RSA), wprowadzony został TOKEN SGB - aplikacja mobilna wykorzystująca certyfikaty niekwalifikowane, spełniająca jednocześnie wszelkie obowiązki jakie nakłada na banki dyrektywa PSD2. Rozwiązanie to dedykowane jest dla klientów indywidualnych oraz małych i większych przedsiębiorstw. Zaprojektowany schemat działania aplikacji czyni je bezpiecznym i wygodnym środkiem dostępu w Usługach Bankowości Elektronicznej, wykorzystującym powiadomienia autoryzujące push z krótkim tytułem zleconej operacji. Aplikacja Tokena SGB przeznaczona jest dla urządzeń opartych na systemach Android oraz iOS, dostępna do pobrania w Sklepach Play oraz App Store.

 

Szczegóły funkcjonalności systemu Bankowości Elektronicznej opisane są w „Przewodniku dla Klienta”, który opublikowany został na stronie internetowej Banku https://bslubraniec.pl - prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed uruchomieniem nowego serwisu bankowości internetowej.

  Przewodnik dla Użytkownika

Informujemy, że nie ma możliwości logowania do dotychczasowego systemu z wykorzystaniem dotychczasowych środków dostępu pod adresem https://cbp.cui.pl i https://ebank3.cui.pl/lubraniec_k.

W przypadku problemów i wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00 pod numerami:

-         800 888 888 oraz (+48) 61 647 28 46 – w zakresie funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej,

    -         800 888 888 oraz – w zakresie oferty banku.