Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Wymiana środków dostępu - Token SGB

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku z koniecznością dostosowania usług bankowych do wymogów dyrektywy PSD2 (Dyrektywa PSD2 wprowadzona przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2015/2366 oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/389), wchodzącej w życie z dniem 13 września 2019 roku, zachodzi konieczność wymiany środków identyfikacji bankowości elektronicznej. 

W miejsce dotychczasowych środków dostępu w postaci karty mikroprocesorowej/tokena RSA, wprowadzony został Token SGB (aplikacja mobilna spełniająca wymogi PSD2).Token SGB jest aplikacją mobilną wykorzystującą certyfikaty niekwalifikowane, jednocześnie spełniając wszelkie obowiązki, jakie nakłada na banki dyrektywa PSD2.

Zaprojektowany schemat działania aplikacji czyni je bezpiecznym i wygodnym środkiem dostępu w Usługach Bankowości Elektronicznej, wykorzystującym powiadomienia autoryzujące push z krótkim tytułem zleconej operacji. Aplikacja Tokena SGB przeznaczona jest dla urządzeń opartych na systemach Android 6.x i nowszy oraz iOS 9.x i nowszy, dostępna do pobrania w Sklepie Google Play oraz App Store. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności nowej aplikacji znajdą Państwo w Przewodniku dla klienta .

W związku z powyższym z dniem 14 września 2019 roku, Państwa karta mikroprocesorowa lub token RSA przestanie działać!

Aby zapewnić ciągłość w dostępie do bankowości elektronicznej (możliwość logowania się do usługi SGB24 oraz autoryzację wykonywanych transakcji), Klientom, którzy nie wymienili dotychczasowego środka dostępu na nowy (Token mobilny SGB), proponujemy dokonanie wymiany nie później niż do 31 sierpnia 2019 roku.

Gotowość wymiany środka dostępu zgłosić można korzystając z jednego z dwóch rozwiązań:

  1. Kontaktując się z placówką Banku - adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku znajdą Państwo na stronie https://bslubraniec.pl/kontakt/,
  2. Składając wniosek w bankowości elektronicznej - po zalogowaniu należy wybrać- Zapytania i zmiany- Złóż- Lista dostępnych- Zmień metodę logowania i autoryzacji na Token SGB.


Token SGB
TokenSGB - Korporacyjne