Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Express Elixir

Klienci Banku Spółdzielczego w Lubrańcu mogą korzystać z przelewów realizowanych w obsługiwanym przez KIR systemie Express Elixir. System umożliwia przesyłanie pieniędzy, pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach. Usługa dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - także w dni wolne od pracy - zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Express Elixir jest pierwszym w Polsce i drugim w Europie  (po rozwiązaniu brytyjskim) profesjonalnym systemem rozliczeniowym, umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych.

Do prowadzenia rozliczeń nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych instytucji pośredniczących.

Środki zgromadzone na potrzeby rozliczania transakcji są zdeponowane w NBP, pieniądze klientów nie opuszczają więc systemu bankowego.


Dzięki wdrożeniu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir bank poszerzył swoją ofertę o nowoczesną usługę, stanowiącą dodatkowe źródło przychodu.