Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Wymiana środków dostępu została zakończona

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 września br. zakończyliśmy proces wymiany środków dostępu do Bankowości Internetowej związany z koniecznością dostosowania usług bankowych do wymogów dyrektywy PSD2 (Dyrektywa PSD2 wprowadzona przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2015/2366 oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/389).  w


W miejsce dotychczasowych środków dostępu w postaci karty mikroprocesorowej/tokena RSA, wprowadzony został Token SGB (aplikacja mobilna spełniająca wymogi dyrektywy PSD2).

Token SGB jest aplikacją mobilną wykorzystującą certyfikaty niekwalifikowane, jednocześnie spełniając wszelkie obowiązki, jakie nakłada na banki dyrektywa PSD2.

Zaprojektowany schemat działania aplikacji czyni je bezpiecznym i wygodnym środkiem dostępu w Usługach Bankowości Elektronicznej, wykorzystującym powiadomienia autoryzujące push z krótkim tytułem zleconej operacji. Aplikacja Tokena SGB przeznaczona jest dla urządzeń opartych na systemach Android 6.x i nowszy oraz iOS 9.x i nowszy, dostępna do pobrania w Sklepie Google Play oraz App Store. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności nowej aplikacji znajdą Państwo w Przewodniku dla klienta.