Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Orzeł AgrobiznesuOrzeł Agrobisnesu 2014Władze samorządowe dostrzegają rolę, jaką w lokalnym rozwoju odgrywa Bank Spółdzielczy w Lubrańcu. Pod koniec ubiegłego roku w Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Orły Agrobiznesu”. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu zastał nominowany do nagrody Orzeł Agrobiznesu przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubrańca. Kapituła nagrody po przeanalizowaniu przedstawionych rekomendacji, informacji o Banku, zebraniu opinii klientów i po ocenie produktów bankowych, podjęła decyzję o przyznaniu nagrody. Z dużym zadowoleniem Bank przyjął informację o nagrodzie. Doceniona zastała dotychczasowa praca oraz aktywne zaangażowanie w rozwój i wsparcie agrobiznesu. Atutem Banku jest stała obecność w życiu społeczności lokalnej.


W dniu 10 grudnia 2014 roku - Jolanta Nowakowska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu odebrała w Warszawie prestiżową nagrodę „Orła Agrobiznesu 2014”. Wicemarszałek Sejmu RP - Eugeniusz Grzeszczak pełni Honorowy patronat Nagrody.