KREDYT MIESZKANIOWY

D jak dom czy M jak mieszkanie? - dobrze jest mieć dokąd wracać. Sprawdź ofertę kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu.

  • niska stała marża już od 1,95%
  • prowizja przygotowawcza już od 0%
  • karencja w spłacie kredytu do 24 miesięcy
  • możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu
  • możliwość ubezpieczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wyliczona na dzień 07.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi: 9,67% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 481 746,79 zł, oprocentowanie zmienne: 9,15%, całkowity koszt kredytu: 231 746,79 zł (w tym: prowizja-1 250,00 zł, odsetki-230 477,79 zł, koszt PCC-19,00 zł), 240 malejących miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Każda z rat wyliczana jest według poniższego wzoru: stan zadłużenia (kapitału) x oprocentowanie (marża banku + WIBOR 3M) x ilość dni/365dni. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczeniowej nieruchomości/ usługi dodatkowej (przez cały okres kredytowania) oraz  wymóg sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości-koszty nie wliczone do RRSO. Kredyt dostępny jest również bez konieczności zawierania umów dodatkowych. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.