KREDYT EKO!

Chcesz być "Eko" - z nami przeprowadzisz inwestycje przyjazne środowisku .

  • kredytowanie przedsięwzięć proekologicznych np. instalacji fotowoltaicznych 
  • okres kredytowania nawet do 84 miesięcy
  • wysoka maksymalna kwota kredytu do 50.000 złotych
  • atrakcyjne oprocentowanie już od 4,21% w skali roku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Rzeczywista Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu EKO wyliczona na dzień 07.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,47% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 20 000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne: 10,55%, całkowity koszt kredytu wynosi: 7 731,79 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 200,00 zł, odsetki od kredytu: 7 531,79 zł, koszty usług dodatkowych -zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy -zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy -zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi : 27 731,79 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.