KREDYT GOTÓWKOWY

 

Nie czekaj - zrealizuj swoje marzenia z kredytem gotówkowym
w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu.

  • dowolny cel kredytu
  • okres kredytowania nawet do 96 miesięcy
  • wysoka maksymalna kwota kredytu nawet 25-krotność Twojego wynagrodzenia
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • prowizja już od 3%
  • możliwość ubezpieczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 10.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 9,73% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: 10 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 10 000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 410,00 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 1 110,00 zł, koszty usług dodatkowych - zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy - zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy - zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł , całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11 410,00 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.