Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem


Potrzebujesz gotówki? Skorzystaj z ekspresowego kredytu gotówkowego ze stałym oprocentowaniem w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu.  Rata tego kredytu NIE WZROŚNIE! Czekamy na Ciebie. Oddział w Izbicy Kujawskiej ul. Narutowicza 3a, Oddział w Boniewie, ul. Szkolna 7, Oddział w Chodczu, ul. Apteczna 2, Oddział w Lubrańcu, ul. Ogrodowa 7. KREDYT GOTÓWKOWY Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 04.04.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi: 9,38% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: 15 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 15 000,00 zł, okres kredytowania: 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne: 9,00%, całkowity koszt kredytu wynosi: 1 481,86 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł*, odsetki od kredytu: 1 481,86 zł, koszty usług dodatkowych - zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy : 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy: 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu: 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 16 481,86 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Powrót do aktualności