Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

KREDYT CZYSTE POWIETRZETeraz w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu możesz uzyskać

Kredyt Czyste Powietrze,

a dotacja z rządowego programu zostanie przeznaczona

na częściową spłatę kapitału Twojego kredytu.

 

 

 

 

 

Kredyt Kredyt i dotację możesz uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy. Program przewiduje także dofinansowanie na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej domu oraz instalację OZE.

Co sfinansujesz kredytem?

 

  • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła ciepła),
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze?

 

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł. dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł. dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Warunki kredytu gotówkowego Czyste Powietrze

 

Poznaj nasz wygodny, dostępny i tani Kredyt Czyste Powietrze!

 

Wysokość kredytu

▪  od 1.000 do 100.000 PLN

▪  do 100 % kosztów przedsięwzięcia

▪  kwota kredytu nie może przekroczyć 15-krotności dochodów miesięcznych wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku)

 

Okres kredytowania

▪  do 84 miesięcy

 

Oprocentowanie
▪ zmienne, będące sumą stopy bazowej WIBOR  3M i marży Banku w wysokości: 2,99%

 

Opłaty i prowizje

▪  prowizja przygotowawcza 1% kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 PLN

 

Zabezpieczenie

▪ gwarancja BGK.

▪ pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w Banku,

▪ weksel

 

 Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl