Kupno:
Sprzedaż:
4.4389
4.7572
Kupno:
Sprzedaż:
3.9327
4.2098
Kupno:
Sprzedaż:
5.1893
5.5760

 

 

 

 

Przelewy zagraniczne - ważne zmiany

 

 

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? 

Od 31 października 2021 roku, przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nie przekażesz nam pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew, tego wymaga od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Listę krajów trzecich wysokiego ryzyka znajdziesz tutaj