Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

EXPRESS ELIXIR
W Banku Spółdzielczym w Lubrańcu możesz korzystać z przelewów Express Elixir. Przelewasz pieniędze, pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych bankach a odbiorca otrzymuje je od ręki. Usługa dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - także w dni wolne od pracy - zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, również w bankowości internetowej.

Do prowadzenia rozliczeń nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych instytucji pośredniczących.

Środki zgromadzone na potrzeby rozliczania transakcji są zdeponowane w NBP, pieniądze klientów nie opuszczają więc systemu bankowego.