Kupno:
Sprzedaż:
4.2877
4.7840
Kupno:
Sprzedaż:
3.5341
3.9428
Kupno:
Sprzedaż:
4.9505
5.5471

 


 

 


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubrańcu

 zawiadamia, że w dniach 20 i 21 maja 2021 roku

odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH  

członków Banku Spółdzielczego w Lubrańcu