Teraz w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu możesz uzyskać

Kredyt Czyste Powietrze,

a dotacja z rządowego programu zostanie przeznaczona

na częściową spłatę kapitału Twojego kredytu.

 

 

 

 

 

Kredyt Kredyt i dotację możesz uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy. Program przewiduje także dofinansowanie na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej domu oraz instalację OZE.

Co sfinansujesz kredytem?

 

  • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła ciepła),
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze?

 

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł. dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł. dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Warunki kredytu gotówkowego Czyste Powietrze

 

Poznaj nasz wygodny, dostępny i tani Kredyt Czyste Powietrze!

 

Wysokość kredytu

▪  od 1.000 do 100.000 PLN

▪  do 100 % kosztów przedsięwzięcia

▪  kwota kredytu nie może przekroczyć 15-krotności dochodów miesięcznych wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku)

 

Okres kredytowania

▪  do 84 miesięcy

 

Oprocentowanie
▪ zmienne, będące sumą stopy bazowej WIBOR  3M i marży Banku w wysokości: 2,99%

 

Opłaty i prowizje

▪  prowizja przygotowawcza 1% kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 PLN

 

Zabezpieczenie

▪ gwarancja BGK.

▪ pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w Banku,

▪ weksel

 

 Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Kredytu Czyste Powietrze wyliczona na dzień 07.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 10,90% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: 80 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 80 000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne: 10,04%, całkowity koszt kredytu wynosi: 29 447,46 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 800,00 zł, odsetki od kredytu: 28 647,46 zł, koszty usług dodatkowych -zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy -zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy -zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi : 109 447,46 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.